Bánh Mì (HOAGIES)

-  Add: Fried Egg ($1.50)    -

H1. Bánh Mì Heo Nướng (Grilled Pork) ……….……………….… 6.99

H2. Bánh Mì Gà Nướng (Grilled Chicken) ……….……….….….. 6.99

H3. Bánh Mì Bò Nướng (Grilled Beef) ………….………..…….… 6.99

H4. Bánh Mì Nem Nướng (Grilled Ground Pork) ….…………..... 6.99

H5. Bánh Mì Bì (Shredded Pork Skin) .…............…..……..….…. 6.99

H6. Bánh Mì Tofu (Tofu) ……………….....………….…………..… 6.99

H7. Bánh Mì Đặc Biệt  (Cold Ham Special)….....…….………..… 7.99

Served with fried tofu, soy sauce, cucumber, pickled carrots,

sautéed scallion, and cilantro.

COLD HAM.jpg