Bánh Mì (HOAGIES)

-  Add: Fried Egg ($1.50)    -

H1. Bánh Mì Heo Nướng (Grilled Pork) ……….……………….… 5.50

H2. Bánh Mì Gà Nướng (Grilled Chicken) ……….……….….….. 5.50

H3. Bánh Mì Bò Nướng (Grilled Beef) ………….………..…….… 5.50

H4. Bánh Mì Nem Nướng (Grilled Ground Pork) ….…………..... 5.50

H5. Bánh Mì Bì (Shredded Pork Skin) .….............…..……..….…. 5.50

H6. Bánh Mì Tofu (Tofu) ……………….....………………….……… 5.50

Pho Eden - Authentic Vietnamese Cuisine

1900 Greentree Rd, Cherry Hill, NJ 08003. Tel: 856-424-0075